Der indkaldes hermed til den årlige generalforsamling i Salbrovadhallen

Torsdag d. 10. Juni 2021 kl 19:00

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i marts måned (i år udskudt grundet corona) i Salbrovad. Dagsordenen skal omfatte følgende:

  1. Valg af dirigent
  2. Årsberetning
  3. Regnskab
  4. Budget
  5. Valg af bestyrelse og suppleanter
  6. Behandling af indkomne forslag
  7. Eventuelt

Forslag skal jeg have senest den 25. maj. Kan sendes på hans1977@mail.dk

På vegne af bestyrelsen

Hans Jørgen Stougaard